ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ SKIP / CONTAINER
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Στις καλύτερες τιμές

Στον προϋπολογισμό

Γρήγορη εξυπηρέτηση

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Οι μεταλλικοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτες διαθέτουν δύο κάδους 110 λίτρων περίπου έκαστος, κυλινδρικού σχήματος, μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση απορριμμάτων…

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ SKIP

Ο μεταλλικός κάδος τύπου skip κατασκευάζεται από άριστης ποιότητας υλικά, χάλυβα μεγάλης αντοχής σε τάση και εφελκυσμό.
Είναι κατάλληλος για την αποκομιδή μεγάλου όγκου απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και άλλων υλικών. Η μεταφορά του γίνεται με οχήματα μεταφοράς με αλυσιδάκι (skip loader)

Previous
Next
Previous
Next

Επικοινωνήστε μαζί μας