ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ SKIP ≤ 15m3

Ο μεταλλικός κάδος τύπου skip κατασκευάζεται από άριστης ποιότητας υλικά, χάλυβα μεγάλης αντοχής σε τάση και εφελκυσμό.
Είναι κατάλληλος για την αποκομιδή μεγάλου όγκου απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και άλλων υλικών. Η μεταφορά του γίνεται με οχήματα μεταφοράς με αλυσιδάκι (skip loader).

Η χωρητικότητα του κυμαίνεται από 5 έως 15 κυβικά. 

Η κατασκευή του γίνεται από χάλυβα μεγάλης αντοχής σε τάση και εφελκυσμό. Ενισχυμένη κατασκευή με πλευρικά τοιχώματα και δάπεδο από ελάσματα λαμαρίνας άνω των 3mm με κατάλληλες νευρώσεις και αρθρώσεις για την στιβαρότητα του. Φέρει μεταλλικές ενισχύσεις στα σημεία ανάρτησης για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά την χρήση του.

Εξωτερικά των πλευρικών του τοιχωμάτων ο κάδος φέρει πείρους ανάρτησης για την ορθή χρήση του, ανάρτηση, τοποθέτηση,
ανατροπή από τον ανυψωτικό μηχανισμό του οχήματος που το μεταφέρει.
Η κατασκευή είναι εντελώς απαλλαγμένη από αιχμηρές ακμές σε ολόκληρη την επιφάνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια προς αποφυγή ατυχημάτων.
Ο χρωματισμός της κατασκευής είναι επιλογή του πελάτη ανάμεσα σε μία ευρεία γκάμα χρωμάτων που διατίθεται
Η βαφή του κάδου γίνεται με χρώματα εξαιρετικής ποιότητας. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης λογότυπου, εικόνας
ή κειμένου με τα στοιχεία που χρειάζονται.
Για τις διαστάσεις αναλόγως της χωρητικότητας ακολουθούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές.
Ο σχεδιασμός κατασκευής του βασίζεται στο πρότυπο (DIN 30720) που διασφαλίζει τις άριστες μηχανικές του ιδιότητες.