ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ 110-220LT

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ 110-220LT

Οι μεταλλικοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτες διαθέτουν δύο κάδους 110 λίτρων περίπου έκαστος, κυλινδρικού σχήματος, μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση απορριμμάτων διερχόμενων πεζών . Στο επάνω μέρος τους, είναι ανοικτοί για άνετη ρίψη απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και εύκολα καθαριζόμενοι. Το άδειασμα των απορριμματοδεκτών επιτυγχάνεται με στρέψη του κάδου. Εξωτερικές διαστάσεις διπλού κάδου ≈ 1,20 x 0,50 x 1,00 μ. (Μ x Π x Υ).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο κάθε κάδος (καλάθι) είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 1,0 χιλιοστού για το κυρίως σώμα και τον πυθμένα του. Το κυρίως σώμα του είναι κυλινδρικό, ύψους 60 εκατοστών και διαμέτρου Φ50 εκατοστών και φέρει ενισχυτικές περιμετρικά διακοσμητικές διατρήσεις. Στο επάνω και κάτω μέρος του έχει διαμορφωθεί περιμετρικά στεφάνι από στραντζαριστό 30*15 με 1,5 χιλ. πάχος για την ενίσχυση της αντοχής. Ο πυθμένας του φέρει οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των ομβρίων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο. Η μεταλλική βάση στήριξης των καλαθιών διαμορφώνεται από δοκό 60*30. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από δύο τμήματα κατακόρυφα που χρησιμοποιούνται ως ορθοστάτες και ένα τμήμα ενδιάμεσα των δύο καλαθιών, κάτω από τα δύο καλάθια οριζόντια υπάρχει άλλο ένα οριζόντιο τμήμα ίδιας διατομής κοιλοδοκού το οποίο ενώνει και δημιουργεί τις θέσεις των καλαθιών. Τα καλάθια στερεώνονται πάνω στην βάση με πείρους οι οποίοι τους επιτρέπουν την περιστροφή για ακολουθώντας κατάλληλο χειρισμό. Οι κατακόρυφοι γαλβανισμένοι δοκοί που σχηματίζουν την βάση του κάδου φέρουν γαλβανισμένη λαμαρίνα στο κάτω μέρος η οποία φέρει οπές κατάλληλες για τη στερέωσή του στο έδαφος με στριφώνια. Οι προς προμήθεια απορριμματοδέκτες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν πινακίδιο αλουμινίου Φ100 χιλ. με λογότυπο και στοιχεία ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).  Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την   απολαδοποίησή τους, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL (ανάλογα με την προτίμηση του ενδιαφερόμενου).