ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ ΚΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΔΙΠΛΟΙ ΚΑΔΟΙ

Οι μεταλλικοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτες διαθέτουν δύο κάδους 38 λίτρων περίπου έκαστος, κυλινδρικού σχήματος, σε περίπτωση τοποθέτησης του σε πεζοδρόμιο να μην δημιουργεί όχληση στους διερχόμενους, μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών . Στο επάνω μέρος του, είναι ανοικτός για άνετη ρίψη ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και εύκολα καθαριζόμενοι. Το άδειασμα των απορριμματοδεκτών επιτυγχάνεται με στρέψη του κάδου.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κάθε κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 1,0 χιλιοστού για το κυρίως σώμα και τον πυθμένα του. Το κυρίως σώμα του είναι κυλινδρικό, ύψους 40 εκατοστών και διαμέτρου Φ35 εκατοστών και φέρει ενισχυτικές περιμετρικά ραβδονευρώσεις και διακοσμητικές διατρήσεις. Στο επάνω μέρος έχει διαμορφωθεί περιμετρικά χείλος για την αποφυγή ατυχημάτων και την ενίσχυση της αντοχής. Ο πυθμένας του φέρει οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των ομβρίων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο. Μεταξύ κάδου και διακοσμητικού στυλίσκου στήριξης υπάρχει διαμορφωμένος ειδικός διακοσμητικός βραχίονας από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο. Η διατομή του έχει σχήμα Π και στο κάτω μέρος του φέρει διατρήσεις κύκλου. Συνδέεται στο διακοσμητικό στυλίσκο με δύο βίδες. Ο βραχίονας αυτός επιτρέπει, την απασφάλιση του κάδου, και το άδειασμά του με περιστροφή ακολουθώντας κατάλληλο χειρισμό. Ακόμη, ο βραχίονας διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης του κάδου, έτσι ώστε κατά την επιστροφή στην όρθια θέση, να ασφαλίζει και να κλειδώνει σταθερά. Ο διακοσμητικός στυλίσκος στήριξης είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σωλήνα ο οποίος έχει διάμετρο Φ6 εκατοστά, πάχος 2 χιλιοστά και συνολικό ύψος 120 εκατοστά. Στο πάνω μέρος του φέρει διακοσμητική ροζέτα χωρίς ακμές για την αποφυγή μικροατυχημάτων, ενώ στο κάτω μέρος καλύπτεται από γαλβανισμένη σωλήνα Φ11,4 εκατοστά, πάχος 2 χιλιοστά και ύψος 25 εκατοστά για την καλύτερη στήριξη του κάδου. Η βάση του είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διάμετρο Φ33 εκατοστών με 3 χιλιοστά πάχος για μεγαλύτερη αντοχή στην στήριξη και φέρει 4 οπές κατάλληλες για τη στερέωσή του στο έδαφος με στριφώνια. Οι προς προμήθεια απορριμματοδέκτες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν πινακίδιο αλουμινίου Φ100 χιλ. με λογότυπο και στοιχεία ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).  Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την   απολαδοποίησή τους, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL (ανάλογα με την προτίμηση του ενδιαφερόμενου).