ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΟΧΤΑΓΩΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 70lt

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΟΧΤΑΓΩΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 70lt
Ο μεταλλικός επιδαπέδιος κάδος έχει σχήμα οκταγωνικού πρίσματος. Έχει διευρυμένη βάση παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερή στο έδαφος. Η χωρητικότητα του είναι 70 lt (+/-5%) μικρο-απορριμμάτων. Ο μεταλλικός κάδος είναι λειτουργικός, εύχρηστος και ευκόλως καθαριζόμενος, είναι μεγάλης αντοχής- ανθεκτικός στις διάφορες καταπονήσεις- καλαίσθητος και κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Ο κάδος είναι καινούργιος – πρόσφατης κατασκευής , εντελώς αμεταχείριστος και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Κυρίως σώμα (κορμός)-Βάση
Το κυρίως σώμα του κάδου είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 1,50 χιλιοστού. Αποτελείται από τον κορμό – όπου στο άνω μέρος εφαρμόζει το καπάκι (σκέπαστρο) – και τη βάση.
Ο κορμός θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό πρίσμα με κάθετες γωνιακές νευρώσεις οι οποίες θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να προσδίδουν καλαισθησία, στιβαρότητα και αντοχή στην όλη κατασκευή.
Η άνω στεφάνη του κορμού θα είναι διαμορφωμένη ομοίως σε οκταγωνικό πρίσμα μεγαλύτερης διαμέτρου από τον κορμό του κύριου σώματος, από προφίλ πάχους 1,50 χιλιοστού. Η κάτω στεφάνη, η οποία σχηματίζει την βάση του απορριμματοδέκτη φέρει γωνιές με οπές για την στερέωση του κάδου με τα ανάλογα βύσματα χωρίς αυτά να είναι εκτεθειμένα. Η πάκτωση του απορριμματοδέκτη στο έδαφος γίνεται με χρήση ούπα και στριφωνιών που στερεώνονται σε δύο ελασμάτα γαλβανισμένης λαμαρίνας τα οποία είναι συγκολλημένα εσωτερικά στην κάτω στεφάνη του κορμού. Η προσαρμογή του κορμού στην βάση γίνεται με βίδες. Η κάτω στεφάνη αποτελεί κ βάση στήριξης του εσωτερικού καλαθιού.

Καπάκι (σκέπαστρο)
Το καπάκι διαθέτει οπή για την άνετη απόρριψη μικροαντικειμένων από τους πεζούς χωρίς να χρειάζεται να σηκωθεί, είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 1,50 χιλιοστού. Είναι επίπεδο ακολουθώντας τον σχεδιασμό του κάδου και η οπή που βρίσκεται στο κέντρο του είναι οχταγωνικής διαμέτρου περίπου 180 χιλιοστών. Συνδέεται με το κυρίως σώμα με κατάλληλους μεντεσέδες που βρίσκονται στην πίσω και επάνω όψη του απορριμματοδέκτη. Το άνοιγμα του γίνεται προς τα επάνω σε γωνία μεγαλύτερη των 90˚ για την ασφαλή χρήση αυτού και την αποτροπή ατυχημάτων.

Αφαιρούμενος εσωτερικός μεταλλικός κάδος
Ο αφαιρούμενος εσωτερικός μεταλλικός κάδος έχει σχήμα κυλινδρικό, με χωρητικότητα περίπου 70 λίτρα. Είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 χιλ. Για την τοποθέτηση σακούλας απορριμμάτων, χωρίς αυτή να καταστρέφεται, φέρει περιμετρική στεφάνη, η οποία λειτουργεί και σαν χειρολαβή. O πυθμένας του είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα ίδιου πάχους και φέρει διατρήσεις για την διαφυγή υδάτων και υγρών.

Λοιπά Στοιχεία
Στους προσφερόμενους απορριμματοδέκτες τοποθετείται στο σώμα του κάδου στρογγυλό πινάκιο από αλουμίνιο Φ10 εκατοστών με την επιγραφή του Δήμου, το λογότυπο , το έτος προμήθειας και διακοσμητικό σχέδιο όλα επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, και ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL (σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας).
Η κατασκευή είναι τέτοια που διασφαλίζει την αποφυγή κάθε είδους τραυματισμού. Έχει στρογγυλεμένες γωνίες και ακμές σε όσα σημεία υπάρχει πιθανότητα να έρθει σε επαφή το χέρι του εργαζόμενου ή του πολίτη που κάνει χρήση του κάδου και να τραυματιστεί..