ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΚΑΔΟΣ 4Χ35LT

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΔΥΟ-ΤΡΙΩΝ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚI

Οι μεταλλικοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτες θα διαθέτουν κάδους 38 λίτρων περίπου έκαστος, θα είναι κυλινδρικού σχήματος, σε περίπτωση τοποθέτησης τους σε πεζοδρόμιο να μην δημιουργούν όχληση στους διερχόμενους πεζούς. Να είναι μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών . Στο επάνω μέρος τους, να είναι ανοικτοί για άνετη ρίψη ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Οι μεταλλικοί κάδοι πρέπει να είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και εύκολα καθαριζόμενοι. Το άδειασμα των απορριμματοδεκτών θα επιτυγχάνεται με στρέψη.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κάθε κάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 1,0 χιλιοστού στο κυρίως σώμα και τον πυθμένα του. Το κυρίως σώμα του πρέπει να είναι κυλινδρικό, ύψους 40 εκατοστών και διαμέτρου Φ35 εκατοστών και να φέρει ενισχυτικές περιμετρικά ραβδονευρώσεις και διακοσμητικές διατρήσεις. Στο επάνω μέρος θα έχει διαμορφωθεί περιμετρικά χείλος για την αποφυγή ατυχημάτων και την ενίσχυση της αντοχής του. Ο πυθμένας του θα φέρει οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο. Στο άνω μέρος του κάθε κάδου θα υπάρχει καπάκι με οπή στο κέντρο για την απρόσκοπτη απόθεση απορριμμάτων του κοινού, χωρίς να είναι αναγκαίο το άνοιγμα του. Το καπάκι θα συνδέεται με κατάλληλο μεντεσέ στο κυρίως σώμα του κάδου.
Μεταξύ κάδου και διακοσμητικού στυλίσκου στήριξης θα υπάρχει διαμορφωμένος ειδικός διακοσμητικός βραχίονας από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο. Η διατομή του θα έχει σχήμα Π και στο κάτω μέρος του θα φέρει διατρήσεις κύκλου,η σύνδεση του στο διακοσμητικό στυλίσκο να γίνεται με βίδες σε δύο σημεία. Ο βραχίονας αυτός πρέπει να επιτρέπει, την απασφάλιση του κάδου, και το άδειασμά του με περιστροφή ακολουθώντας κατάλληλο χειρισμό. Ακόμη, ο βραχίονας θα διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης του κάδου, έτσι ώστε κατά την επιστροφή στην όρθια θέση, να ασφαλίζει και να κλειδώνει σταθερά. Ο διακοσμητικός στυλίσκος στήριξης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σωλήνα ο οποίος θα έχει διάμετρο Φ6 εκατοστά, πάχος 2 χιλιοστά και συνολικό ύψος 120 εκατοστά. Στο πάνω μέρος του θα φέρει διακοσμητική ροζέτα χωρίς ακμές για την αποφυγή μικροατυχημάτων, ενώ στο κάτω μέρος θα καλύπτεται από γαλβανισμένη σωλήνα Φ11,4 εκατοστά, πάχος 2 χιλιοστά και ύψος 25 εκατοστά για την καλύτερη στήριξη του κάδου. Η βάση του στύλου στήριξης να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διάμετρο Φ33 εκατοστών με 3 χιλιοστά πάχος για αντοχή στην στήριξη και να φέρει 4 οπές κατάλληλες για τη στερέωσή του στο έδαφος με στριφώνια. Οι προς προμήθεια απορριμματοδέκτες θα διαθέτουν πινάκιο αλουμινίου Φ100 χιλ. με λογότυπο και στοιχεία ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).  Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, να ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL (σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας).