ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μεταλλικός Επιδαπέδιος Διάτρητος Κάδος Διπλής Στήριξης

Οι μεταλλικοί επιδαπέδιοι διάτρητοι κάδοι απορριμμάτων διπλής στήριξης είναι πρόσφατης, όχι πέραν του εξαμήνου κατασκευής, μεγάλης αντοχής κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση συνήθων απορριμμάτων πεζών. Είναι εύχρηστοι, πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες,ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, ανταποκρίνονται πλήρως στις ευρωπαϊκές οδηγίες.Δεν καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και δέχονται χωρίς φθορά σκληρό κοκα και ογκώδη απορρίμματα. Είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. Διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στον παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία. Στο εμπρόσθιο μέρος του σώματος φέρει μεταλλικό πινάκιο όπου αναγράφονται εμφανώς με κεφαλαία, ευανάγνωστα, και καλαίσθητα γράμματα τα στοιχεία του φορέα.

Τα επιστήλια καλαθάκια (απορριμματοδέκτες) αποτελούνται από χαλύβδινο γαλβανισμένο διάτρητο κάδο κυλινδρικής διατομής αναρτημένο σε χαλύβδινο γαλβανισμένο πλαίσιο που πακτώνεται με ποδαρικά επί εδάφους.
Οι κάδοι είναι λειτουργικοί, ανθεκτικοί στη διάβρωση, στις αναφλέξεις, υψηλής αντοχής, άριστης ποιότητας κατασκευής, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες, και ευχερώς καθοριζόμενοι. Είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα η οποία στον πυθμένα έχει πάχος έως 2 χιλιοστά και είναι ιδανική και για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και των υγρών των απορριμμάτων, που τυγχάνει να εισέρχονται στον κάδο. Η χωρητικότητα τους είναι 68 λίτρα. Το ύψος κάθε κάδου είναι περίπου 60εκ, και η διάμετρος του 38 εκ. Οι κάδοι είναι ανατρεπόμενοι μέσω ειδικού μηχανισμού προσάρτησης μεταξύ κάδου – πλαισίου στήριξης. Το πλαίσιο στήριξης (σκελετός) είναι διαμορφωμένος σε μορφή «Η» και κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 42 χιλιοστών.

Η όλη κατασκευή του πλαισίου είναι ιδιαίτερα σταθερή και καταλήγει σε 2 ποδαρικά στις άκρες των οποίων βρίσκονται πέλματα έδρασης του πλαισίου στο έδαφος. Εδράζεται στο έδαφος με κατάλληλα στριφώνια κατασκευασμένα και αυτά από γαλβανισμένο χάλυβα.
Η όλη κατασκευή έχει πλάτος που δεν ξεπερνά τα 55 cm και το ύψος της δεν ξεπερνά τα 90 cm. Είναι βαμμένη σε φούρνο με ηλεκτροστατική πούδρα με αντιοξειδωτική βαφή μεταλλικής υφής. Όλα τα βερνίκια και χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και είναι μελετημένα να δίνουν αντοχή και μακροζωία στον κάδο. Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων των απορριμματοδεκτών είναι τέτοια που εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή ιδιοτήτων σε κάθε σημείο του ετοίμου προϊόντος.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel).  Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την   απολαδοποίησή τους, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL (ανάλογα με την προτίμηση του ενδιαφερόμενου).