απορριμματοδεκτης40m3

Τεχνική έκθεση

 

Απορριμματοκιβωτιο διαστάσεων 7200χ2500χ2600

Η βάση του απορριμματοκιβωτιου γίνεται με δοκό  ΙΡΕ180. Οι τεγιδες που μπαίνουν στη βάση της κατασκευής είναι κάθετες προς την βάση. Είναι από πι 65χ42 και καθορίζουν το πλάτος της όλης κατασκευής. Επάνω στις τεγιδες στρώνεται λαμαρίνα 4 χιλιοστών και είναι πλέον και το πάτωμα της κατασκευής. Στην  μπροστινή μεριά της κατασκευής από  έξω τοποθετούμε δοκό ΙΡΕ 180 το οποίο συνεχίζεται από την βάση της,και τελειώνουν στο σύστημα θηλιάς για τον γάντζο προκειμένου να εφαρμοστεί η ομαλή φόρτωση εκφόρτωση από το κατάλληλο όχημα. Στην συνεχεία τοποθετούμε  λαμαρίνα από την μέσα μεριά της κατασκευής 4 χιλιοστών σε σχήμα τραπεζοειδή.

Τα τοιχώματα της κατασκευής πλαισιώνονται με κοιλοδοκο 60χ60χ3 και φτάνουν στο ύψος τόσο όσο να εισέρχεται ο κάδος πλαστικός 1100 λίτρων 4 σε κάθε σειρά και 2 πλαστικοί κάδοι 120 λίτρων  σε κάθε σειρά, στην πίσω μεριά του κιβωτίου. Έτσι ορίζεται η κάθε θέση διαμέρισμα των κάδων . Η κάθε θέση έχει  μια ράμπα  η όποια χρειάζεται για την ευκολία του χειριστή να  ανεβοκατεβάζει τους  κάδους και όλα αυτά κλείνουν με μια πόρτα. Δηλαδή η κάθε πλευρά έχει 4 διαμερίσματα μεγάλα που φιλοξενεί 4 κάδους πλαστικούς 1100 λίτρα , και μια θέση διαμέρισμα που φιλοξενεί 2 κάδους πλαστικούς 120 λίτρων. Η κάθε θέση έχει μια ράμπα που χρειάζεται για την ομαλή φόρτωση εκφόρτωση των κάδων. Και όλα αυτά κλείνουν με μια πόρτα σε κάθε θέση.

Οι πόρτες των διαμερισμάτων έχουν ένα κεντρικό κλείδωμα σε κάθε πλευρά.

Πάνω από κάθε κάδο πλαστικό , έχει 2 καπάκια θυρίδες ξεχωριστά  πάχος 2 χιλιοστών με παραλληλόγραμμο σχήμα και  με τους μεντεσέδες στην πάνω μεριά της κατασκευής. Το κάθε καπάκι εξοπλίζεται με μια βοηθητική μπουκάλα για την εύκολη ανύψωση του  αλλά και την καλύτερη συγκράτηση όταν το καπάκι κλείνει , να κλείνει ομαλά. Την κάθε θέση ζευγαριού των καπακιών την ορίζει το διαμέρισμα που φιλοξενεί τον έκαστο κάδο. Μετά το επιθυμητό αυτό ύψος η κατασκευή συνεχίζει να ακολουθεί  τραπεζοειδή σχήμα.

Στην περίπτωση των μικρών κάδων πλαστικών 120 λίτρων , η κατασκευή δεν έχει  καπάκια ρίψης απορριμμάτων, όπως  στους 1100 λίτρα, αλλά υπάρχει ειδικό σύστημα ανάκλησης το οποίο δουλεύει όταν  ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος. Έτσι ο  πολίτης θα πρέπει να ανοίγει την πόρτα και να ρίχνει μέσα τα απορρίμματα , τα οποία θα είναι μικρές ηλεκτρικές συσκευές. Το διαμέρισμα των μικρών κάδων έχει προσβασιμότητα από την πλαϊνή  πλευρά σε σειρά κατά μήκος , και  ο κάδος που βρίσκεται στην μέσα μεριά του κιβωτίου θα δέχεται τις συσκευές από μικρό ύψος και αυτό επιτυγχάνεται με τον κάδο να προσαρμόζεται επάνω στο ειδικό σύστημα. Η πόρτα είναι ανοιγόμενη και  για την καλύτερη λειτουργικότητα του συστήματος  το εξοπλίζουμε με  μπουκάλα απορρόφησης κραδασμών – συγκράτησης στην επάνω μεριά.

 

Στη συνέχεια όταν ο χειριστής θα θέλει να αδειάσει τους μικρούς κάδους θα ανοίξει την πόρτα και στην συνέχεια θα απεγκλωβίσει  τον κάδο θα ανοίξει την ράμπα και θα κατεβάσει τον κάδο.

Η όλη κατασκευή θα ντυθεί με αυτοκόλλητα τα οποία θα είναι εναρμονισμένα με το οικείο περιβάλλον και θα έχουν χαρακτήρα σύμφωνα με την λειτουργικότητα της. Τα χρώματα θα γίνουν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.